Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamácia

  • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci nárok túto vadu reklamovať.
  • Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, neodbornej montáže, nesprávneho používania, alebo iného nesprávneho zásahu.
  • Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia.
  • K reklamácii sa vyjadríme do 3 dní po jej prijatí (mimo dní pracovného voľna).
  • Reklamáciu obratom odovzdávame k výrobcovi či dovozcovi daného produktu. 
  • Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona. Záručná doba na nami dodávaný tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak
  • Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj.dobou počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a rozdielnosť v intenzite jeho používania vydržať.

Reklamácia či vrátenie tovaru už nemôže byť jednoduchšia. Ak sa na tovare vyskytla nejaká vada alebo ho potrebujete vymeniť, zašlite email na info@livagio.cz a my reklamáciu či vrátenie sprocesujeme..

Tovar zasielajte späť na adresu skladu:

Livagio s.r.o.

Skaly 870

763 62 Tlumačov

Granitové drezy odporúčame zasielať späť prepravnou službou Toptrans. Služby ako PPL, DPP a pod. drez s veľkou pravdepodobnosťou pri preprave zničia.